jouer

Hoe kan u zich inschrijven om online kleurewiezen te spelen ?

De inschrijving, volledig gratis en zonder verplichting, maakt het u mogelijk onder een pseudo als virtuele speler aan het kaartspel deel te nemen

Hoe de inschrijving bereiken?

U klikt op de groene toets "Spelen", onder het logo Freewhist.

onlineSpelenKnop

Klik daarna op de toets "Inschrijving"

iinscription-joindre-nl

Het inschrijvinformulier

Vul het inschrijvingsformulier in.

inscription-fiche-nl

Uw "identiteit"

Het pseudoniem is de voornaam van uw virtuele speler, dit zal u steeds volgen tijdens uw parcours op FreeWhist. Kies het kort en innemend want het kan later niet meer veranderd worden. Het zal enkel uit letters en cijfers bestaan(spaties en speciale druktekens worden afgeraden).

Uw voornaam, naam en geboortedatum zullen als referentie dienen voor uw identificatie. U kan ze niet meer wijzigen na uw identificatie.

FreeWhist eerbiedigt het respect van de privacy.

Uw "adres"

Uw postadres wordt alleen gebruikt om u de bestellingen op te sturen of de loten die u in een online toernooi gewonnen hebt.

Uw "Electronische post"

De electronische post is een van de mededeligsmiddelen van FreeWhist. Via dit middel krijgt u uw verbindingsparameters na uw inschrijving, de recapitulatie van uw bestellingen en de newsletters. Het is zeer belangrijk een geldig mailadres te vermelden teneinde de mail met uw paswoord te ontvangen.
Een mailadres mag enkel gebruikt worden voor 1 pseudo.

Klik op de toets "Valideren" om de inschrijving te beëindigen. Een ogenblik later ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw inschrijving die de nodige inlichtingen bevat om aan het spel te kunnen deelnemen.

hoe spelen? om zich aan te sluiten en beginnen te spelen
FreeWhist is een gedeponeerd handelsmerk van Gobertis sprl
- -
Gobertis sprl, Guldendellestraat 5, 3070 Kortenberg, Belgïe
-
Ondernemingsnummer 0878.171.088