jouer

Handvest van de spelers van het online spel kleurenwiezen

FreeWhist is een online spel van whist op internet dat een gemeenschap van gepassioneerde spelers toelaat om online tegen elkaar te spelen waar ze zich ook bevinden. De site is en moet vooral een hartelijke plaats van ontmoeting blijven tussen geboeide, liefhebbers, beginnelingen en gevorderen van elke leeftijd. De vriendelijke sfeer en het respect ten aanzien van de anderen zijn de voornaamste waarden waartoe iedereen zich moet verbinden op deze site.

Dit handvest heeft tot doel bepaalde regels aan te reiken voor elke speler die wil meedoen met FreeWhist en de maatregelen die in geval van niet-naleving zullen gehanteerd zullen worden.

Door lid te worden van FreeWhist, verbindt iedere speler zich ertoe om dit handvest te aanvaarden en na te leven.
De beheerders van het spel zijn de enigen die bevoegdheid zijn om ieder verschil te regelen. In geval van onenigheid zullen alle niet betrokken spelers vermijden om in te grijpen. Zij zullen dit aan de beheerders overlaten.

De regels op de verschillende gesprekskanalen

Voor de chat zijn de volgende richtlijnen strikt van toepassing :

De andere spelers eerbiedigen, geen scheldpartijen, niet bedreigen, geen racistische uitlatingen, onder geen enkel voorwendsel.
Onder geen enkele beding reclame maken : teneinde elke verwarring te vermijden, geen adres van een website geven.

In geval van het zich niet houden aan één van de richtlijnen hierboven stelt de speler zich bloot aan de volgende maatregelen:

Eerste inbreukDe speler wordt gedurende 1 week geschorst.
Tweede inbreukDe speler wordt gedurende 1 maand geschorst.
Derde inbreukDe speler wordt gedurende 6 maanden geschorst.
Vierde inbreukDe speler wordt definitief geschrapt.

Geschorst worden, heeft tot gevolg dat het onmogelijk wordt om via de verschillende beschikbare kanalen van FreeWhist te communiceren.
Het schrappen heeft als enig doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te waarborgen.

De spelregels

Bovendien wordt een systeem van strafpunten ingevoerd.

Iedere speler die een totaal van 10 strafpunten bereikt heeft in de loop van de 12 laatste maanden, zal zijn vertrouwenssymbool verliezen.

Hij zal hetzelfde statuut hebben als een niet-geïdentificeerde speler en zal zijn voorgaande statuut pas terug krijgen wanneer zijn totaal van strafpunten in de loop van de laatste 12 maanden terug onder de 10 punten daalt.

Geen enkele terugbetaling van het abonnementsgeld zal voor de uitsluitingsperiode geëist kunnen worden.

Het niet navolgen van de instructies van een beheerder.
Het gebruik van het pseudoniem van een andere speler.
Bij bedrog en spelbederf ( door vrijwillig vertrek, onrealistische aankondigingen...)
Bedreigingen tegenover om het even welke andere speler.
Vaak een tafel moeten verlaten door internet problemen
Liegen tegen de beheerders

Ieder verdacht gedrag zal nauwkeurig onderzocht worden.

Geschillen

In geval van een geschil en/of bezwaar, zal deze niet openlijk besproken worden. De speler zal, als hij het wenst, een bericht kunnen schrijven dat hij de beheerders via de "FreeWhist Post" kan toezenden. Hij zal wel verplicht zijn de beslissingen van de beheerders te aanvaarden.

FreeWhist is een gedeponeerd handelsmerk van Gobertis sprl
- -
Gobertis sprl, Guldendellestraat 5, 3070 Kortenberg, Belgïe
-
Ondernemingsnummer 0878.171.088