jouer
Allerlei
Divers
Hints
Informatie
Speelkaarten
Spel
Statistieken

De piccolo is een spel die men of graag heeft of volledig verwenst ! 2/1/2014
17

Weinig spelers zijn er onverschillig over. Sommige spelers, spelen dit spel als een vermomde kleine miserie: als eerste speler wordt hun aas gespeeld en dan begint de kleine miserie. Maar de piccolo, de echte, is een heel subtiel spel die moeilijk te counteren en te spelen is. Er bestaan 2 verschillende methodes: ‘toon uw azen’ of speel het volledig als een miserie waarbij er geen slag wordt afgegeven. De eerste methode is niet altijd even efficiënt wanneer de piccolo speler bijvoorbeeld 2 azen heeft of zelf geen waarbij hij zijn slag wil halen met een heer bijvoorbeeld. Maar is de meest subtiele en ook bekwame manier niet eerder om een gemiddelde kaart uit te komen en zo aan te voelen of men moet proberen om hem 2 slagen aan te smeren of geen enkel?

Een andere moeilijk is deze waarbij de speler die piccolo doet en als eerste uitkomt met een 9 begint bijvoorbeeld. Wat te doen? Hem de slag laten of integendeel de slag nemen?

En u, hoe speelt u zelf een piccolo?


Kleurenwiezen en de varianten ervan 10/12/2013
9

In Leuven, 40 jaren geleden, speelden we al kleurenwiezen met ongeveer hetzelfde regelement als op Freewhist. Met dat verschil dat het naast de piccolo ook mogelijk was om piccolissimo te gaan: exact 2 slagen halen, niet meer, niet minder

Een ander variant was dat we het woord konden doorgeven als volgt bijvoorbeeld: speler A gaat mee met B. Hij moet op een bepaald moment kiezen om samen 10 slagen te gaan. In plaats van de beslissing op zijn schouders te nemen, kan hij kiezen om het woord door te geven. Het is dan aan speler A om te kiezen of ze al dan niet 10 slagen gaan.

Nog een andere variant is troel met 4 azen. De speler die ♥ koning bezit kiest de troef en gaat mee met de speler met 4 slagen.

Een minder bekende variant is de "troef abondance" (die boven abondance 10 gaat). De speler moet 9 slagen halen, maar kan niet beginnen en de troef wordt bepaald door de eerste kleur dat gespeeld wordt.

Elke streek bezit zijn eigen spelregels.

Waar heeft u kleurenwiezen geleerd? en wat zijn de specialekes van uw regels?


Wie zijn jullie vrienden ? Wie zijn jullie taboes ? 11/10/2013
30

Sommige spelers willen met allen spelen. Hun enig criterium is de sterkte van de tegenspelers. Anderen daarentegen hebben veel taboes en sluiten daarmee veel kandidaat tegenspelers uit. We stellen tevens vast dat sommigen enkel een tafel vervoegen indien deze samengesteld is door ‘vrienden’.
Is het om die reden dat de kampioen met het grootst aantal vrienden er 1 588 heeft?

In dit artikel houden we geen rekening met de kleurverschillen maar focussen we ons op de verschillen in aantal taboes en vrienden.

Natuurlijk zijn sommige spelers, helaas, de kampioenen in het aantal spelers die hen langs de kant willen houden. Hun agressiviteit, gebrek aan fair-play, hun grofheid zijn legendarisch. De individuen in de top 3 van spelers die het meest getaboeteerd zijn, zijn dit door respectievelijk 303, 215 en 202 mensen.

Daartegenover zijn er een aantal spelers die veel gevraagd zijn. Hun populariteit is immens en ze zijn als vriend bestempeld door respectievelijk 224, 191 en 187 mensen. Is dit te wijten aan hun goed humeur, fair-play en steeds serieuze voorstellen en samengaan?

De winnaar van de persoon die het grootst aantal mensen taboe heeft gezet is 1 630 keren!
We stellen echter vast dat deze persoon ook de persoon is die het meest in taboe gezet is door andere spelers.

Wat ons echter nog doet opkijken is dat één en dezelfde persoon tegelijk door velen als taboe en door anderen dan weer als vriend gezet is. Is deze persoon dan te traag, te praatgraag of juist te zwijgzaam (nooit goeiedag, bedankt of goed gespeeld)? Is zijn verstrooidheid te vervelend of zijn optimisme in het samengaan ergerlijk? …

Om dit overzicht te vervolledigen, willen we jullie nog meegeven dat er in totaal 35 987 ‘vriend’ vermeldingen zijn en 35 518 taboes op de site.

Maar wat zijn jullie criteria om een speler taboe te zetten?


Opiniepeiling: puntensysteem live toernooien 8/7/2013
15

We zouden graag jullie mening kennen omtrent het puntensysteem voor de livetoernooien.
Inderdaad er zijn 2 puntensystemen die zich aanbieden:
1°) Enkel de punten gewonnen aan een tafel worden in rekening genomen voor het eindklassement
2°) We voegen aan de gewonnen punten, bonus punten toe in functie van de geëindigde plaats aan tafel (bijvoorbeeld 90 punten voor de eerste, 60 voor de tweede en 30 voor de derde)

Geen enkel systeem is perfect maar ze bieden allebei bepaalde voor- en nadelen.
Een ontegensprekelijke troef voor het eerste systeem is dat dit systeem het vaakst gebruikt wordt in de wiezenclubs. Dit geeft mee dat niet-Freewhisters zich meteen kunnen terugvinden in dit puntensysteem.

Maar toch zijn er ook tekortkomingen.
1) Indien de plaats aan tafel geen voordeel biedt op puntenniveau, hebben de verschillende wiezers er alle baat bij om samen te werken opdat ieder het grootst aantal punten zou bijeenrapen. Dit kan leiden tot bepaalde dwalingen. Bijvoorbeeld het feit dat de kaarten te weinig geschud worden om grote spelen te bevoordelen… We hebben ook kunnen vaststellen dat sommige spelers de winst van een miserie, een piccolo of een solo bevoordelen door zich te ‘vergissen’ van kaart… Het doel is om het aantal punten van iedere deelnemer zo op te krikken. Het valsspelen wordt in de hand gespeeld.
2) Dit systeem bevoorrecht bovendien het geluk. Inderdaad, neem het voorbeeld van iemand die slaagt in een soloslim. De 200 punten die hij daarmee behaald, bieden hem een uitstekende uitgangspositie om ook het volledige toernooi te winnen. Gebruiken we echter het systeem met de bonuspunten dan krijgt iemand die 2 keer eerste eindigde aan zijn tafel ook de kans om de achterstand in te halen.

Voor het tweede systeem, kunnen we als voornaamste troef aanstippelen dat de spelers zich aan tafel onderling dienen te beconcurreren om toch eerste te eindigen aan diezelfde tafel waardoor het valsspelen sterk ingeperkt wordt.
Daartegenover staat wel dat de mogelijkheid wordt geboden aan alle spelers om bij het laatste deeltje van de tafel alles op alles in te zetten en zo onmogelijke spellen uit te proberen om toch maar eerste of tweede te eindigen.

Laatste opmerking is dat beide systemen kunnen leiden tot het aankondigen van om het even welk spel. Dit wordt echter zo veel mogelijk ingeperkt door de aanwezigheid van scheidsrechters die ieder groot spel eerst dienen te valideren voordat hij gespeeld mag worden.


Toernooi Kleurenwiezen van 22 juni 2013 te Gesves 26/6/2013
4

Onze tweede Freewhist bijeenkomst vond plaats in een prachtige boerderij in Gesves. Wat een plezier om bekende wiezers terug te zien of om een pseudoniem te zetten op de nieuwe gezichten met wie we reeds heel aangename momenten beleefden op de site.leuke ervaringen hebben gehad op de site.

In dit heel welkom hetend kader, hebben 124 spelers tegen mekaar gespeeld in 3 partijen van 16 delen. Sommige scores zaten dicht bij elkaar, maar de laatste partij liet toe om de spelers uit elkaar te halen en de winnaar van dit tweede toernooi van 2013 te benoemen.

De beste wiezer van de dag was Pimpon, gevolgd door Timbebe en Damien1973.
Het is in de volgorde van hun punten dat de winnaars konden kiezen tussen de 21 loten die beschikbaar waren (camera, e-reader, Vivabox, gastronomische Bongo,…).

Het speciale bier uit de regio (Gengevia), de taarten en andere lekkernijen hebben ons de hele dag zoet gehouden. De sfeer was heel aangenaam en ontspannen.

Eén minpuntje waren de werken op de autosnelweg N4 die de aankomst van sommige spelers verlaatte. Desondanks heeft iedereen kunnen deelnemen…

Foto's van het toernooi kleurenwiezen te Gesves
plus anciens
FreeWhist is een gedeponeerd handelsmerk van Gobertis sprl
- -
Gobertis sprl, Guldendellestraat 5, 3070 Kortenberg, Belgïe
-
Ondernemingsnummer 0878.171.088