jouer

Respect van de privacy op Freewhist

Bij FreeWhist is vanaf het begin van de site het respect van de privacy een van de fundamentele waarden. De persoonlijke inlichtingen van een speler zijn en zullen nooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan die van de site.

Behalve het profiel van de speler, zijn we van mening dat het merendeel van de gegevens in verband met het spel eveneens persoonlijk zijn. Daarom wijgeren wij systematisch te antwoorden op vragen zoals : waar woont die speler, hoeveel misbruikpunten heeft hij, met wie speelt hij het meest, was hij die dag aanwezig, wat heeft hij aan die tafel gezegd, enz... De enige openbare gegevens zijn het pseudoniem, zijn notering en zijn niveau.

Wegens beheerredenen behouden wij gedurende een maand de sporen van de server. Geen enkel werktuig beheert ze automatisch.

Alle spelletjes worden geregistreerd en behouden. Deze registraties hebben hoofdzakelijk een statistisch doel. Niettemin gebruiken wij ze eveneens tegen de bestrijding van antisportieve gedragingen.

De kopieën van identiteitskaart worden uitsluitend gebruikt tijdens de identificatie. Hierna worden ze vernietigd.

Wij trachten een evenredigheid te bewaren tussen de gegeven rechten en de door een lid van het team uitgevoerde taak. Anders gezegd, elke persoon die met FreeWhist meewerkt, ontvangt de strikt noodzakelijke toegang die hij nodig heeft om zijn taak uit te voeren en niets meer.

Vanuit een formeel standpunt wordt onze database verklaard aan de commissie van de bescherming van de privacy.

FreeWhist is een gedeponeerd handelsmerk van Gobertis sprl
- -
Gobertis sprl, Guldendellestraat 5, 3070 Kortenberg, Belgïe
-
Ondernemingsnummer 0878.171.088