jouer

De online tournooien kleurenwiezen

Klassement toernooi

Het deelnemen aan een online toernooi kleurenwiezen heeft een invloed op uw toernooi klassement en op uw gewone score (zie bonuspunten). Het toernooi klassement wordt maandelijks weer op nul gezet.
Wie zich 5 keer eerste kan plaatsen in het maandelijks toernooi klassement, zal ook extra ster kunnen verkrijgen.

whisty-etoiles

Deelnemen

Om aan een online-toernooi deel te nemen moet u geabonneerd zijn.

de rubriek "abonnement"

Uurrooster van de online toernooien op Freewhist

Dinsdag om 20u door Maggy196531 of starlet
Donderdag om 20u door Frabo
Zondag om 20 door Champatour
Verrassingtoernooien worden aangekondigd via de hoofdband of de bar. 

Inschrijving

Links van uw spelscherm, klik op "Online-Toernooi"

tournoi-enligne-nl

Toernooi venster

4 kolommen en 3 toetsen.
TITEL:de naam van het toernooi.Algemeen, datum, de naam van de beheerder.
TYPE: het aantal ronden x, het aantal deeltjes en het soort toernooi.
STATUS : aangekondigd, open, in gang of gedaan.
UW STATUS : ingeschreven, reservist rang xx
DE TOETSEN : zich inschrijven, zich uitschrijven,detail

tournoi-fenetre-nl

Inschrijving

Als het toernooi open is, klik op de lijn van het toernooi en dan op de toets INSCHRIJVING (in de kolom status)
Eerst wordt u reservist tot als er 4 spelers zijn. Dan zal u "ingeschreven" worden.
U mag niet aan een tafel zijn wanneer u zich inschrijft en   later ook niet naar een tafel gaan.
U komt automatisch op een tafel wanneer het toernooi start.

tournoi-sinscrire-nl

Uitschrijving

Wanneer een ronde gedaan is wacht u tot de volgende ronde start indien u gekwalificeerd bent.
Indien u niet gekwalificeerd bent, wordt u automatisch reservist in de afnemende rangschikking van de vorige ronde. Om uw reservist post te verlaten en andere beurten te mogen spelen moet u op toernooi klikken en dan op de UITSCHRIJVING toets.

Detail

U kan voordurend de ranschikking en de vooruitgang van de tafels volgen via de DETAIL toets

De soorten toernooien

HET UITSCHAKELENDE TOERNOOI
na elke ronde worden de eersten en sommige tweeden gekwalificeerd voor de volgende ronde. Het aantal gewalificeerden wordt  door de toernooibeheerder aangekondigd op de bar. De uitgeschakelde spelers worden aangezien als reservisten in afnemende volgorde van hun verkregen punten. Zij mogen zich uitschrijven om verder normale beurten te spelen.
Toernooi in 3 ronden : minimum 12 deelnemers en maximum 64
Toernooi in 4 ronden : minimum 16 deelnemers en maximum 256

HET KLASSIEK TOERNOOI :
Iedereen speelt het aantal voorziene ronden.
De tafels kunnen op verschillende wijzen georganiseerd worden nagevolg het type van klassiek toernooi : in afnemende volgordevan de rangschikking, op willekeurige wijze of in regenboog ( een hoge, een lage en twee gemiddelde spelers)

De onmisbaren

De RESERVISTEN zijn onmisbaar, zonder hen is een toernooi niet mogelijk.
Het is een onaangename taak, die verpligt geduldig te wachten en soms zelfs niet toelaat te spelen.
Nochtans zijn de reservisten de meest belangrijken in een toernooi, wij zullen ze nooit genoeg kunnen bedanken.

Bonus punten

Bij de inschrijving aan een online toernooi zal elke deelnemer 2 punten moeten afstaan van zijn normale punten.

Deze punten worden dan opnieuw uitgedeeld in de vorm van bonuspunten:
° 4/10 voor de eerste
° 3/10 voor de tweede
° 2/10 voor de derde
° 1/10 voor de vierde

Hoe meer zielen, hoe meer bonuspunten !

FreeWhist is een gedeponeerd handelsmerk van Gobertis sprl
- -
Gobertis sprl, Guldendellestraat 5, 3070 Kortenberg, Belgïe
-
Ondernemingsnummer 0878.171.088