jouer

Spelregels kleurenwiezen (kleurenwhist) op FreeWhist

De spelregels van FreeWhist.be zijn gebaseerd op de regels van kleurenwhist (whist) zoals gespeeld in Luik in de jaren 80. Het zijn geen beperkende regels, maar men wil ook niet komen tot Bridge. Kleurenwhist blijft Kleurenwhist .Bridge is een ander spel.

We zijn er ons van bewust dat er veel uiteenlopende varianten zijn van dit spel. We hebben de regels gebruikt die ons het meest vertrouwd waren.

Verdeling van de kaarten

De eerste speler die de kaarten deelt, is degene die volgt op de speler die de punten bijhoudt. Elke speler deelt op zijn beurt. We draaien in (de richting van de wijzers van een klok) wijzerszin.

Na het mengen van de kaarten, zal de deler de kaarten laten afpakken door de speler die hem voorafgaat. De kaarten worden in 3 keren gedeeld, eerst 4 kaarten elk, vervolgens 5 en ten slotte weer 4.

Indien er slecht gedeeld werd, begint de deler helemaal opnieuw.

Bepalling van de contracten

Het algemeen principe voor het bepalen van een contract is het volgende:

* Elke speler krijgt op zijn beurt het woord in de zin van de wijzers van een klok. De speler die volgt op de deler, krijgt als eerste het woord.
* De volgorde van de voorstellen is deze volgens het puntenrooster.
* De volgorde van de kleuren van de hoogste tot de laagste is: harten, koeken (of ruiten), klaveren en schoppen (of pikkens).
* Men kan nooit een bod doen dat lager is dan het hoogste bod dat tot dan toe werd gedaan.
* Het hoogste bod wordt uiteindelijk gespeeld.
* De biedingen worden beëindigd wanneer alle andere spelers gepast hebben.
* Wanneer een speler past, kan hij niet meer bieden. Zolang hij niet past, kan hij nog altijd een hoger bod doen wanneer hij het woord krijgt.
* Indien alle spelers passen, moet dezelfde speler opnieuw de kaarten delen.

Voorstel troel of "pas grote miserie"
Voorafgaand aan de voorstellen, gaat iedere speler na of hij niet beschikt over exact 3 azen. Indien dit het geval is, moet hij troel aankondigen. In de andere gevallen (eveneens indien hij 4 azen heeft) moet hij geen troel (pas troel) aankondigen.
Indien er troel is, moet iedere speler op zijn beurt een hoger bod maken of pas grote miserie aankondigen. Indien de 4 spelers gepast hebben, wordt de troel gespeeld. De speler die over de vierde aas beschikt, kiest de kleur van de troef. Indien een speler een hoger bod gemaakt heeft, kunnen de spelers die nog niet gepast hebben, daarop een nog hoger bod maken.

Eerste ronde van de partij
In de eerste ronde heeft de eerste speler het voorrecht te kunnen wachten. Hij moet dan "ik wacht" aankondigen. Hij kan nog enkel meegaan met een andere speler.
Abondances en soloslims moeten eveneens in de eerste ronde voorgesteld worden.

De voorstellen

Wanneer een speler het woord krijgt, kan hij:

* ofwel een kleur voorstellen,
* ofwel meegaan met iemand die een kleur voorgesteld heeft en nog niet gebonden is,
* ofwel een spel voorstellen,
* ofwel passen.

Om een kleur te kunnen voorstellen, moet de speler met een ander speler nog kunnen samenspelen. Dit betekent dat er nog iemand moet overblijven die nog niet aan bod is geweest, of die "ik wacht" heeft voorgesteld of iemand die in afwachting is met een voorgestelde lagere kleur. Bovendien mag er geen piccolo of miserie zijn voorgesteld.

Om mee te gaan in een kleur, moet de 2de speler over ten minste één kaart van die kleur beschikken. Een speler waarmee werd meegegaan kan niets meer bieden zolang hij gebonden is aan de andere speler. De 2de speler kan enkel nog hoger bieden voor beiden of passen. Indien geen enkele speler meegaat of indien kleine miserie werd voorgesteld, kan de 1ste speler onmiddellijk solo bieden. Wanneer een speler die een kleur had voorgesteld het woord terug krijgt, kan hij eveneens solo gaan of zijn kleur behouden voor zover er nog iemand met hem kan meegaan.

Een speler die zijn kleur behoudt kan niet meer deelnemen aan de biedingen. Indien er niemand met hem meegaat, zal hij het woord niet meer krijgen, en hij past dan automatisch.

In eenzelfde spel kan een speler van kleur veranderen indien deze hoger is dan zijn eerst voorgestelde kleur.

Een speler die een kleur heeft voorgesteld, kan nog solo gaan in eender welke kleur.

Miserie en piccolo kan door meerdere spelers gespeeld worden. Ze spelen dan elk afzonderlijk hun spel.

Een scheidsrechter moet geroepen worden bij elk spel dat hoger is dan troel. Indien de scheidsrechter het spel weigert, zal de speler moeten passen.

Definitie van de contracten

SamenSamen het aantal slagen halen die aangekondigd werden, van 8 tot 13. De gekozen kleur is troef.
Solo (alleen)Met dit bod moet men op zijn eentje het aantal voorziene slagen halen, deze kunnen variëren van 6 tot 8. Er is een troef.
AbondanceEen bod voor 9 à 11 slagen die men alleen moet halen. Abondance moet onmiddellijk bij de eerste ronde aangekondigd worden. Er is een troef en de speler die abondance doet, moet als eerste uitkomen.
SoloslimEen bod om 12 ( kleine soloslim) of 13 ( grote soloslim) slagen alleen te halen. Er kan wel of geen troef zijn. De speler die Soloslim aangekondigd heeft komt als eerste uit.
Grote miserieEen bod om geen enkele slag te halen. Er is geen troef.
Kleine miserieEen bod om geen enkele slag te halen. Er is geen troef. Iedereen doet in de eerste ronde één kaart blindelings weg.
Open miserie (of grote miserie op tafel)Een bod om geen enkele slag te halen. Er is geen troef. Na de eerst gespeelde kaart van de tweede ronde worden de kaarten van de speler(s) die de open miserie speelt(spelen) op tafel gelegd.
PiccoloEen bod waarbij je slechts één slag mag halen. Er is geen troef.
Troel9 slagen halen waarbij de speler die over de vierde aas beschikt, de troef kiest.

Het kaartspel

Het begin van de eerste ronde
De speler die een abondance of een soloslim heeft, speelt als eerste. De speler die over de vierde aas beschikt bij een troel speelt eveneens als eerste.
In alle andere gevallen, zal de speler naast de deler als eerste uitkomen.

Het begin van de volgende slagen
Bij de volgende slagen zal de speler die de slag behaald heeft als eerste spelen. Men kan altijd uitkomen met een kaart naar keuze.

Het kaartspel
De spelers leggen elk om beurt een kaart op tafel in de richting van de wijzers van een klok. De spelers moeten, indien mogelijk, om beurt een kaart spelen van dezelfde kleur die is uitgekomen. Zo niet, kunnen ze een kaart naar keuze afgooien de speler die niet kan volgen is niet verplicht te kopen.
Zodra er 4 kaarten op tafel liggen, is de slag behaald door de speler die de hoogste kaart van de uitgekomen kleur speelde op voorwaarde dat er niet gekocht werd. In het laatste geval, zal de speler met de hoogste troef, de slag halen.
Elke kaart die volgens de regels van het spel op tafel werd neergelegd, is definitief gespeeld.

Het einde van het spel
Zodra de uitkomst van een partijtje gekend is, is het spel ten einde.

de punten

Gewonnen spel, wanneer de spelers die gevraagd hebben de inzet gewonnen hebben. Ze winnnen dan de punten aangegeven in het puntenrooster.

Verloren spel, bij verlies, winnen hun tegenstanders punten.

het puntenrooster
FreeWhist is een gedeponeerd handelsmerk van Gobertis sprl
- -
Gobertis sprl, Guldendellestraat 5, 3070 Kortenberg, Belgïe
-
Ondernemingsnummer 0878.171.088