jouer
Allerlei
Divers
Hints
Informatie
Speelkaarten
Spel
Statistieken

Kleine miserie, wat speel je en welke kaart verwijder je? 21/10/2014
1

We stelden jullie deze vraag. 81% was ervan overtuigd dat we best de schoppen koning zouden weggooien en beginnen met de schoppen 5.

De rest van de spelers zouden eerder met de harten aas beginnen.

Wat vindt u?


Eerste Oefening 23/7/2014
3

Enige tijd geleden, hebben we jullie een paar oefeningen laten invullen (enkel beschikbaar in het Frans)

Oefeningen maken (frans)

We zullen de resultaten samen bekijken. Dit was de eerste oefening

Wat zou u als eerste kaart uitkomen?
schoppen 2 ♠
klaveren 4 ♣
harten 6 ♥
schoppen heer ♠

De oplossing leek ons eenvoudig: schoppen heer. U bevindt zich namelijk achter de solo speler. U zou hem kunnen ambeteren door over te kopen. Door schoppen heer te spelen kan u ofwel de hand geven aan uw medespelers ofwel terug schoppen twee spelen en bij de derde keer schoppen de solo speler overkopen.

Toch zijn er maar 53% van de spelers die zo zouden spelen. Bij de hoge kleuren is dat 77% en de kleine kleuren (blauw whisty's) zouden eerder voor de klaveren 4 gaan


Het samengaan… Een volledige kunst ! 30/10/2013
11

Het is zonder verbazing dat we vaststellen dat de zwakkere spelers liever solo spelen… zonder echt het samengaan aan te durven. Inderdaad, op het eerste zicht kunnen we denken dat het beter is om 12 punten alleen te winnen dan de buit te moeten delen met een andere speler. Nochtans blijkt in vele gevallen het spelen in duo niet alleen minder riskant maar ook mathematisch rendabeler. Het is namelijk beter om met 2 punten binnen te rapen… dan een andere speler te moeten aanschouwen die alleen de buit binnenpakt. Bovendien, is het vaak zo dat indien men samengaat met een partner die een potentiële solo heeft, men ook kans heeft om meer punten te rapen en zelf wie weet alle slagen binnen te halen.

Neem nu een simpel voorbeeld :
De eerste speler stelt harten voor, de tweede past en ik ben zelf derde met een solo 6 koeken en 3 kleine harten. Wat kiezen? Samengaan met harten? In dat geval laat ik aan de laatste speler enkel de mogelijkheid om alleen te gaan. Koeken voorstellen? Met de mogelijkheid dat de laatste meegaat… Maar indien de eerste speler een solo heeft of indien de laatste meegaat met harten voor 10… Dan ben ik genoodzaakt om te passen ondanks mijn mooie spel.

Om ons advies nog meer te illustreren, neem nu het voorbeeld terug dat ons werd gegeven door Alain1:
“… Ik ben eerst om te spreken en ik stel koeken voor (7 van koning, dame, 10 en een aas in een andere kleur), de 2e stelt harten voor en niemand gaat met hem samen. Ik ga solo 6 en de ander gaat solo 6 harten waardoor ik genoodzaakt wordt te passen. Hij had 5 koeken vanaf aas boer en 6 harten aas, koning, dame, en kleintjes. Hij slaagt niet in zijn contract en haalt slechts 5 slagen. Indien hij meegegaan was in koeken, haalden we met gemak 10 slagen of zelfs meer…".


Een rondje pas 24/9/2013
29

Onze dierbare deler heeft u een miserabel spel gegeven! De enige optie met zulke kaarten is passen. En hopen dat de 3 andere spelers hetzelfde zullen doen. Maar hoe vaak wordt er nu effectief door alle spelers gepast in een deeltje?

Als we alle partijen op Freewhist in overweging nemen, blijkt dat in 11% van de gevallen een deeltje gepast wordt. Onze nieuwsgierigheid heeft ons gedwongen om verder te kijken en na te gaan of de pasronde meer of minder blijken voor te komen naargelang het niveau van de spelers.

Denkt u dat een zwarte wiezer meer past dan een blauwe? Indien u denkt dat er een verschil is, waaraan zou die te wijten zijn?

We laten u het woord…

Binnen enkele dagen, zullen de becijferde resultaten uit onze database gehaald worden.


De kunst van de impasse 5/4/2013
3

De impasse bestaat erin zijn hoogste kaart niet te spelen en dit om verschillende doelen na te streven :
• Een kaart goed te maken uit uw spel
• Een kaart uit het spel van uw partner goed te maken
• Om de beurt over te laten aan uw partner
• Om de grote ronde te behouden
• Om de tegenstanders te bluffen
Anders gezegd, de impasse is een tactisch middel die u toelaat om een maximum aan slagen te behalen met een minimum aan vernuft en geluk !

En omdat een aantal voorbeelden dit beter zullen aantonen dan een groot vertoog vindt u hieronder de basis impasses die zeer nuttig kunnen zijn!

Zie bijvoorbeeld dit spel hieronder :

Een kaart goedmaken uit uw spel
Beeld u in dat uw partner, die tegenover u zit, schoppen uitkomt (bijvoorbeeld de 5). Indien de tegenstander rechts van u de heer niet heeft gespeeld, krijgt u de mogelijkheid om een impasse te doen door uw dame te spelen in plaats van de aas. 2 kansen op 3 dat de impasse slaagt! U hebt een slag gewonnen en u behoudt de hoogste kaart in deze kleur.

Een kaart goedmaken uit het spel van uw partner
De tegenstander net voor u komt klaveren 6 uit. U hebt er geen en uw partner speelt als laatste. In plaats van direct te kopen om de beurt te krijgen, kunt u een slechte kaart uit uw spel weggooien in de hoop dat uw partner of de hoogste kaart in klaveren heeft of bijvoorbeeld zijn heer heeft goedgemaakt doordat de tegenstander voor hem de aas heeft gespeeld. In het slechtste geval hebt u een slechte kaart uit uw spel kwijtgespeeld.

Om de beurt over te laten aan uw partner
Een impasse spelen om de beurt over te laten aan uw partner is enkel nuttig indien hij een grote ronde kan bieden.

Neem bijvoorbeeld dat de tegenstander tegenover u schoppen 6 uitkomt. Zijn partner speelt de boer en u speelt de dame. Uw partner heeft geen schoppen. Om hem snel de beurt over te geven opdat hij de lange ronde kan spelen, kunt u opnieuw schoppen uitkomen zodat hij koopt. U zult de aas op een later ogenblik kunnen spelen.

Ander voorbeeld. De tegenstander tegenover u komt koeken 10 uit. Zijn partner legt de 2. U hebt de aas maar welke zijn de kansen dat uw partner of de boer of de dame of de heer heeft? Zeker groot genoeg om de aas te behouden voor een later moment.

Om de grote ronde te behouden
De grote ronde laat toe om een maximum aan slagen te halen indien hij goed gebruikt wordt. Het is dan ook belangrijk om deze zoveel mogelijk te behouden. In dit voorbeeld, dient u uit te komen voor uw partner die als laatste een kaart moet afleggen. Uw troef is koeken. In plaats van uw aas uit te komen en daarna een kleine koeken, doe het andersom. Na uw 2 rondes troef, behoudt u de lange ronde.

Kleine nota: met dit spel is het niet aangewezen om deze impasse te spelen. Inderdaad u hebt geen klaveren, u heeft schoppen aas en gezien het aantal harten, heeft u geen nood aan uw partner om de aas te laten vallen. Anders uitgedrukt, indien uw partner de beurt overkrijgt na 2 rondes troef, kan hij om het even welke kleur uitkomen gezien uw spel.

Om de tegenstanders te bluffen
Omdat het bluffen in het kleurenwiezen een grote rol speelt, is dit ook een goed voorbeeld van een impasse die uw tegenstanders zal verwarren. Uw partner speelt harten 3 voor u. In dit geval, speel niet de heer maar de 10. Indien de tegenstander net na u de aas heeft is de kans groot dat hij deze niet speelt in de hoopt dat zijn partner met een kleinere kaart de slag zal halen. En in dat geval wint u de slag.

Indien u zelf ook andere types van impasses kent of indien u uw eigen spelervaringen wil delent, uw commentaren zijn meer dan welkom.


plus anciens
FreeWhist is een gedeponeerd handelsmerk van Gobertis sprl
- -
Gobertis sprl, Guldendellestraat 5, 3070 Kortenberg, Belgïe
-
Ondernemingsnummer 0878.171.088